KLANTENSERVICE
Klachten

Wij hopen dat u tevreden bent over onze producten of dienstverlening. Voldoet deze niet aan uw verwachtingen, aarzel dan niet langer en dien dan uw klacht bij ons in, voor een beter samenwerking.

Eureka Billard staat open voor elke klacht. In samenspraak met U proberen we snel tot een bevredigende oplossing te komen.

Bent u na uw aankoop niet tevreden? Dan kunt u binnen 7 dagen het product, in originele staat en verpakking aan ons retourneren. Neemt u contact met ons op voordat u uw aankoop retourneert.

Verdere klachten over uw bestelling en alle hierbij behorende zaken kunt u richten aan info@eureka-billard.nl

Hoe dient u een klacht in?
U kunt uw ontevredenheid altijd mondeling uiten tegen degene op wie de klacht betrekking heeft. Indien de klacht echter niet naar uw tevredenheid wordt afgehandeld, dan kunt u deze schriftelijk indienen.
Indien u schriftelijk een klacht in dient, dan bespoedigt u de afhandeling door in de brief in ieder geval het volgende te vermelden:

1. Uw naam en adres
2. Datum (dagtekening)
3. Omschrijving van de gedraging waartegen een klacht is ingediend. Met andere woorden, waarover wilt u een klacht indienen en met wie van het Eureka personeel heeft u contact gehad daarover.

Uw klacht kunt u sturen naar:

Eureka Billard Berlicum
Hoogstraat 123
5258 BC
Berlicum
The Netherlands

Gelieve op de envelop en in de brief als onderwerpsaanduiding klacht aan te geven. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid van de klacht gegarandeerd (wettelijke eis). Bij een schriftelijke klacht volgt een ontvangstbevestiging en nadere informatie over de verdere afhandeling.